Accions Ceramiques

La ceràmica no es nomes un conjunt d'objectes fets d'argila cuita, ja siguin de caràcter utilitari, escultòric o tècnic. El proces per arribar a aquests objectes també es ceràmica.

Convertir aquest proces per aconseguir un resultat en una expressió artística en si mateixa es el motor de Accions Ceràmiques.